PLC Software Engineer “Siemens S7″ – Omg. Hengelo

Functie

Voor onze relatie zijn we opzoek naar:

PLC Software engineer voor een project van een 6 maanden in de waterbranche. Lees verder »

PLC Software Engineer “Rockwell” – Omg. Eindhoven

Functie

We zijn voor een project van onze relatie opzoek naar PLC Software engineer

– ervaring met Rockwell
– branche automotive
– duur 6 mnd Lees verder »

PLC Software Engineer “Codesys” – Omg. Hengelo

Functie

Voor onze relatie in de proces industrie zijn we opzoek naar 1 ervaren engineer die voldoet aan onderstaande wensen en eisen.

Daarnaast 1-2 personen welke ook kennis heeft van het bovengenoemde, maar in mindere mate ervaring Lees verder »

Lead product engineer – Omg. Wageningen

Functie

Doel van de functie:

Het al dan niet op projectbasis, volgens opdracht uitvoeren van algemeen technische productontwikkeling en onderzoek met de nadruk op mechatronische aspecten. Hierbij gebruikmakend van en rekening houdend met geldende afspraken, procedures en (externe) regelgeving. Het aandragen van eventueel toepasbare nieuwe technieken en mogelijkheden.

Algemene beschrijving van de activiteiten:
Het in opdracht van de teamleider uitvoering geven aan gestelde opdrachten, dit kunnen individuele opdrachten of projecten zijn. De activiteiten zijn gericht op:
– nieuwe productontwikkeling of
– verbetering / aanpassingen aan bestaande producten of
– onderzoek

Uitvoering geschied volgens procedures met de daarbij behorende administratieve afhandeling. Belangrijk aspect is het rekening houden met geldende normen, richtlijnen en regelgeving. Het opstellen en onderhouden van (delen van) het Technisch Dossier behoort ook tot de werkzaamheden.

In het ontwikkelingstraject worden volgens procedure diverse stappen gevolgd, waarbij actieplan, werkplan of projectplan wordt opgesteld en/of opgevolgd.

Bij het realiseren van de gestelde doelen zullen in het ontwikkelingstraject onder meer de volgende zaken aan de orde komen: specificaties opstellen, basis en detailontwerp maken, risico analyses uitvoeren, prototyping en testen uitvoeren, bijbehorende (technische) documentaties zoals tekeningen, schema’s, instructies, manuals etc. opstellen. Een goede (periodieke) rapportage over voortgang en inhoud presenteren aan leidingevende, waarbij mogelijke problemen of knelpunten worden gesignaleerd.

Contacten onderhouden met andere afdelingen, klanten en leveranciers. Daarnaast ook informatie / instructies aan andere afdelingen verstrekken.

Dit alles met een zeer ruime (danwel interne of externe) ervaring die onder meer tot uiting komt door zeer uitgebreide:
– productkennis (eigen producten, product van derden) en/of;
– bedrijfsbrede en/of marktoriëntatie en/of;
– kennis van normen en regelgeving en/of;
– ervaring bij interne en/of externe trainingen en/of;
– administratieve kennis en vaardigheden.

Specifieke en bijzonder te noemen functie eisen:
Het kan met enige regelmaat wenselijk zijn om al dan niet ad hoc werkbezoeken in binnen- en/of buitenland af te leggen. Beheersing van de Engelse taal is vereist. Daarnaast is het vereist inzicht te hebben in en op de hoogte te zijn en blijven van geldende (medische) richtlijnen. Zeer ruime ervaring (danwel intern of extern opgedaan). Lees verder »