Lead product engineer – Omg. Wageningen

Doel van de functie:Het al dan niet op projectbasis, volgens opdracht uitvoeren van algemeen technische productontwikkeling en onderzoek met de nadruk op mechatronische aspecten. Hierbij gebruikmakend van en rekening houdend met geldende afspraken, procedures en (externe) regelgeving. Het aandragen van eventueel toepasbare nieuwe technieken en mogelijkheden. Algemene beschrijving van de activiteiten:Het in opdracht van de teamleider uitvoering geven aan gestelde opdrachten, dit kunnen individuele opdrachten of projecten zijn. De activiteiten zijn gericht op:– nieuwe productontwikkeling of– verbetering / aanpassingen aan bestaande producten of– onderzoek Uitvoering geschied volgens procedures met de daarbij behorende administratieve afhandeling. Belangrijk aspect is het rekening houden […] Read more